Pers - la presse
krantenknipsels Viviane-19 kopie
MARIAKERKE - Voor de najaarstentoonstelling nodigde het kunstcollege van het revalidatieziekenhuis Bzio zeven vrouwelijke kunstenaars uit. Met uitzondering van Dominiquz Vertenten uit Nazareth wonen ze allen in de Oostendse regio. Josyane Vanhoutte presenteert er haar beelden, de overige exposanten leggen zich toe op schilderkunst: Viviane Decramer, Lizette de Koker, Rosette Deleu, Liliane Vandenbroucke en Arlette Vereecke. De dames staan op de foto met de leden van het kunstcollege Hugo Brutin, hoofdgeneesheer dokter Georges Casteur, Jacky De Maeyer, Freddy Dufait en Roland Laridon die de inleiding verzorgde. De tentoonstelling in BZIO, Zeedijk 286 in Mariakerke loopt nog tot 6 januari 2012. (Foto BVO)


krantenknipsels Viviane-11 kopiebzio Oostende 2012

3 kopiebredene-1


‘Buiten haar eerste figuratieve, kleurrijke schilderijtjes – hier de ‘narren’ of de ‘schimmen’ – maken wij vervolgens kennis, ook in kleur en vooral met haar lievelingskleuren rood en blauw, met niet onmiddellijk met de realiteit strokende uitingen, waarin wij toch de aanwezigheid van personages en taferelen voelen.

Een stap verder in haar schilderwerk is haar kleur een lichtende sluier geworden. Eén kleur als een lichtend gewaad, hier en daar doorweven met rood en blauw, ook groen. Neergezet op doek met agressieve penseelstreken, paletmes, verftube, veroorzaakt het een stuwing tot het uitbeelden van krachtige, uitgebreide, gezochte creaties. Zij is een zoeker!

Zoals zij zelf zegt, sluiten deze werken nauw aan bij haar geestelijke en ware emotionele belevenissen. Bewust streeft zij naar iets hogers. Het is dan ook zo, dat zij met haar menselijke gestalten als schimmen onvolledig of verscheurd, in bovengrondse taferelen, eigenlijk een werkelijkheid in een abstract innerlijk beeld nastreeft.”

 

Naar de toespraak van Freddy Dufait, gemeentehuis Bredene, maart 2012


"En dehors de ses premieres peintures figuratives et colorées - ici les  “fous” ou “ fantômes” - nous rencontrons ensuite, également en couleur et en particulier avec ses couleurs préférées rouge et bleu, des expressions qui ne correspondent pas  immédiatement à  la réalité, mais dans lesquelles nous ressentons néanmoins la présence de personnages et des scènes.

Un pas plus loin dans son oeuvre on remarque que  sa couleur est devenue un voile lumineux. Une seule couleur comme une robe brillante, parfois lacée avec le rouge et le bleu, même le vert. Posés sur la toile avec des touches agressives, couteau, tube de peinture, il provoque une poussée vers des créations solides, complètes et recherchées. Elle est un chercheur!

Comme elle le dit, ses oeuvres reflètent étroitement ses véritables expériences spirituelles et émotionnelles. Elle s'efforce consciemment à trouver quelque chose de supérieur. Il est donc vrai qu’avec  ses figures humaines comme des ombres elle poursuit en fait une réalité dans une image intérieure abstraite ".

D’après un discours de Freddy Dufait, maison communale de Bredene, Mars 2012


Brugs Handelsblad  1 april 2012 kopie


krantenknipsels Viviane-15 kopie


© Etienne Van den Steen 2015